Organizatori:  Universitatea Politehnica Timișoara în colaborare cu  Centrul Regional de Competențe și  Dezvotare a furnizorilor în sectorul Automotive - CERC Timișoara.

 • Durata curs: 40 de ore (teorie-18ore, practică-20 ore,verificări- 2 ore)
 • Perioada: Martie-Aprilie 2021 (calendarul se va stabilii de comun acord)
 • Forma de organizare a cursului: online.
 • Public țintă: personal tehnic pentru care se dorește creșterea competențelor în programare manuală și asistată de calculator a CNC -urilor.
 • Cerințe pentru cursanți:
  - principii de bază priviind operația de strunjire și frezare
  - instructaj de  protecția muncii privind operațiile prin așchiere pe echipamentele CNC
  - pentru nivel avansat se impune o experiență de minimum un an în operarea și programarea mașinilor unelte cu comandă numerică (CNC)
 • Evaluare: partea teoretică (verificare a cunoștiințelor teoreretice) și parte aplicativă (conceperea efectivă a unui program pe mașina cu comanda numerică CNC)
 • Durata evaluării: 2 ore.
 • Certificare: Participanților li se acordă diplomă semnată de trainer și decanul Facultății de Mecanică
 • Structura Curs
 1. CLASIFICAREA ECHIPAMENTELOR NUMERICE.
 2. INFLUENȚA COMENZII NUMERICE ASUPRA CONSTRUCȚIEI MAȘINII UNELTE.
  - Sisteme și puncte de referință în programarea CNC.
 3. ELEMENTE ALE LIMBAJULUI DE PROGRAMARE CNC.
  - origini și sisteme de coordonate
  - Poziţia sistemelor de coordonate
  - Coordonate absolute
  - Coordonate relative
  - Informaţia şi clasificarea ei
  - Funcții pregătitoare, funcții auxiliare, funcții tehnologice.
  - G0- Deplasare cu avans rapid
  - G1- Deplasare cu avans de lucru
  - G2,G3- -Interpolare circulară în sens orar, antiorar
  - Interpolarea liniara, interpolarea circulara.
  - Corecții de rază a sculei așchietoare. Comenzile G40, G41 și G42
  - Echidistanța.
 4. DATE TEHNOLOGICE SPECIFICE PE MAȘINI UNELTE CNC.
  - Prezentarea parametrilor tehnologici pentru operația de FREZARE/STRUNJIRE
  - Factori ce influențează alegerea corectă a sculei așchietoare
  - Strategii de prelucrare
 5. PROGRAMAREA ASISTATA DE CALCULATOR ( CAM) A REPERELOR PE MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ.
  - import fișiere CAD
  - stabilirea itinerariului tehnologic
  - alegerea sculelor așchietoare
  - prindere și fixarea piesei pe mașina
  - elaborarea asistată de calculator a piesei
 6. OPERAREA PE MASINI CU COMENZI NUMERICE
  - setarea punctului de zero piesa
  - setarea sculelor pe mașină
  - introducerea datelor la echipamentul numeric
  - simularea programului
  - elaborarea piesei pe mașina cu comandă numerică
 • Competențe dobândite
  - inițierea și specializarea în  programarea manuală și asistată de calculator a mașinilor unelte cu comanda numerică.
  - utilizarea softuri-lor  CAD/CAM specializate
  - parcurgerea etapelor de programare manuală
  - programarea asistată de calculator și rularea acestor programe pe mașinile unelte cu comanda numerică.

Relații suplimentare:

Termeni și Condiții

**  înscrierea este condiționată de furnizarea de copii după cartea de identitate și după documentul care atestă ultima formă de studii absolvită

*** in vederea desfașurării în condiții optime a instructajului în perioada propusă este necesară întrunirea unui numar minim de 5 participanți; în cazul în care nu se întrunește acest număr minim cursul se va reprograma la o dată ulterioară.

Attachments:
Download this file (ANUNT CURS CNC .pdf)ANUNT CURS CNC .pdf[ ]399 kB