Anunțuri achiziții 2016-2018

Invitație nr. 779

Caiet de sarcini nr. 778

Formulare

Invitație nr. 715

Caiet de sarcini

Formulare

 

ANUNȚ

În vederea determinării prețului pieței pentru Servicii de deratizare cod CPV  90923000-3,  Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a furnizorilor în sectorul Automotive - CERC cu sediul în Timișoara, str. Paul Morand nr. 15, telefon/ fax  0356-007543/0356-007578, e-mail office@cerctm.ro, cod de înregistrare fiscală 36136233, este interesat de actualizarea bazei de date și realizarea analizei prețurilor de la potențialii furnizori de servicii de deratizare și dezinsecție la sediul CERC Timișoara.

Procedura de achiziție se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare.

 Procedura se finalizează prin contract de achiziție publică.

 Procedura aplicată: achizitie directă de la operatorii economici cu activitate în domeniu.

 Sursa de finanțare: bugetul local.

 Limba de redactare a ofertei este limba română.

Oferta va conține prețul unitar în lei, fără TVA.

În acest sens, până la data de 01.11.2018, cei interesați pot transmite ofertele de preț unitar și ofertele/detaliile tehnice aferente serviciului de deratizare și dezinsecție, în format electronic la adresa de email office@cerctm.ro sau fax 0356007578

Pentru detalii suplimentare, persoana de contact este Dorin Pătruți tel. 0799790723 / 0356007543

Invitație nr. 615

Caiet de sarcini nr. 605

Formulare

 

Invitație nr. 569

Caiet de sarcini nr. 562

Formulare

Invitație nr. 552

Caiet de sarcini nr. 548

Formulare