Noutăți

Avem plăcerea să vă invităm la evenimentul organizat în parteneriat cu compania CRG INDUSTRIAL SERVICES în perioada 08-09 Martie 2023, la sediul CERC - Timișoara, str. Paul Morand, nr. 15.

În cadrul workshop-ului compania CRG INDUSTRIAL SERVICES vă face cunoscută experiența sa în:

 • · Gestionarea completă a comenziilor de proiectare, la asamblare cu scopul de a reduce costuriile și timpii de producție;
 • · Programarea CAM a mașinilor unelte cu software-ul WORKNC;
 • · Dezvoltarea strategiilor de îmbunătățire și standardizarea prelucrării chiar și pentru piese unicat;
 • · Prelucrarea aliajelor ușoare și a oțelurilor pentru sectorul metrițelor;

Precizăm că, în cadrul evenimentului vor participa și alte companii partenere.

Mai multe detalii legate de program regăsiți la https://crgindustrial.com/eveniment-martie-2023/ .

Vă stăm la dispoziție pentru detalii și vă așteptăm la eveniment!

În calitate de parteneri, vă invităm să vă alăturați specialiștilor și factorilor de decizie care participă anual la Demo Metal. Vizitează expoziția și participă la prezentările din Forum pentru a obține toate cunoștințele și perspectivele de care ai nevoie pentru a face față transformărilor impuse de Industria 4.0.

Mai multe detalii legate de expozanți puteți să găsiți la https://demometal.ro/vest/lista-expozanti/ .

DMV 45x65 1

Identicom 2022

Te invităm să socializăm direct în inima Transilvaniei.

În calitate de parteneri ai evenimentului IDENTICOM 4, cel mai complex tărg de industrie și tehnologie din România.

Evenimentul se va desfășura pe perioada 25-27 Mai 2022, Cluj-Napoca.

Tematica IDENTICOM4 se bazează, după cum urmează:

 • Inovație, digitalizare în era Industry4.0;
 • Automatizări, tehnologia informației și comunicații;
 • Cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic cu aplicație industrială;
 • Construcții de mașini, plastic, aeronautică, piese schimb, prelucrări metal;

Detalii suplimentare la https://identicom4.ro/.

Vă invităm să vă înscrieți la eveniment pe:

office@identicom4.ro/ info@identicom4.ro

În calitate de parteneri ai evenimentului Metal Show&Tib, te invităm pe cea mai importantă scenă a industriei, unde poți să te întâlnești față în față cu 130 companii exponzante din diferite țări, cât și din România. Evenimentul se va desfășura pe perioada 11-14 Mai 2022, Romexpo, București.

Tematica Metal Show -Tib se bazează, după cum urmează:

 • Automatizări, tehnologia informației și comunicații;
 • Ingineria electrică;
 • Energetică;
 • Inginerie mecanică;
 • Pompe, compresoare și componente;
 • Prelucrarea metalelor;
 • Sudura;
 • Transmport, manipulare, depozitare;
 • Inginerie auto;
 • Industria navală civilă;
 • Industria aeronautică civilă:
 • Furnizori industriali;
 • Cercetare, dezvoltare și transfer tehnologic cu aplicație industrială;
 • Servicii generale;

Vă invităm să vă înscrieți la eveniment pe www.metalshow-tib.ro

Conneting Global Competence
INTERNATIONAL INDUSTRY FAIR - ONLINE EDITION
03-05 Noiembrie 2021
Află mai multe: https://www.virtual.identicom4.ro/cerc/

Venim în întâmpinarea companiilor din sectorul automotive cu o ofertă vastă de servicii de închiriere spații de birouri, producție, săli de conferințe/evenimente, dar și echipamente și utilaje din categoria CNC-urilor. Scopul nostru este de a sprijinii în special firmele mici și mijlocii din domeniul automotive prin oferirea unor servicii la prețuri avantajoase și pachete complexe. Având în vedere contextul actual, suntem nevoiți să interacționăm și să ne pliem cu noile reguli impuse, astfel că am încercat să sprijinim companiile grav afectate de această criză creată de COVID-19, prin diminuarea tarifelor de închiriere a spațiilor din clădirea CERC. Totodată, în calitate de parteneri, ținem să aducem mulțumiri organizatorilor evenimentului Demo Metal Virtual, eveniment ce ne oferă deosebita plăcere de a interacționa și anul acesta cu reprezentanții sectorului automotive

Ne bucurăm să putem continua buna noastră colaborare și pentru această ediție, în același mod ca și până acum: dumneavoastră ne ajutați la promovarea evenimentului, iar noi vă putem oferi un „spațiu” în evenimentul virtual, fiind de asemenea menționați și ca parteneri ai evenimentului.

Organizatori:  Universitatea Politehnica Timișoara în colaborare cu  Centrul Regional de Competențe și  Dezvotare a furnizorilor în sectorul Automotive - CERC Timișoara.

 • Durata curs: 40 de ore (teorie-18ore, practică-20 ore,verificări- 2 ore)
 • Perioada: Martie-Aprilie 2021 (calendarul se va stabilii de comun acord)
 • Forma de organizare a cursului: online.
 • Public țintă: personal tehnic pentru care se dorește creșterea competențelor în programare manuală și asistată de calculator a CNC -urilor.
 • Cerințe pentru cursanți:
  - principii de bază priviind operația de strunjire și frezare
  - instructaj de  protecția muncii privind operațiile prin așchiere pe echipamentele CNC
  - pentru nivel avansat se impune o experiență de minimum un an în operarea și programarea mașinilor unelte cu comandă numerică (CNC)
 • Evaluare: partea teoretică (verificare a cunoștiințelor teoreretice) și parte aplicativă (conceperea efectivă a unui program pe mașina cu comanda numerică CNC)
 • Durata evaluării: 2 ore.
 • Certificare: Participanților li se acordă diplomă semnată de trainer și decanul Facultății de Mecanică
 • Structura Curs
 1. CLASIFICAREA ECHIPAMENTELOR NUMERICE.
 2. INFLUENȚA COMENZII NUMERICE ASUPRA CONSTRUCȚIEI MAȘINII UNELTE.
  - Sisteme și puncte de referință în programarea CNC.
 3. ELEMENTE ALE LIMBAJULUI DE PROGRAMARE CNC.
  - origini și sisteme de coordonate
  - Poziţia sistemelor de coordonate
  - Coordonate absolute
  - Coordonate relative
  - Informaţia şi clasificarea ei
  - Funcții pregătitoare, funcții auxiliare, funcții tehnologice.
  - G0- Deplasare cu avans rapid
  - G1- Deplasare cu avans de lucru
  - G2,G3- -Interpolare circulară în sens orar, antiorar
  - Interpolarea liniara, interpolarea circulara.
  - Corecții de rază a sculei așchietoare. Comenzile G40, G41 și G42
  - Echidistanța.
 4. DATE TEHNOLOGICE SPECIFICE PE MAȘINI UNELTE CNC.
  - Prezentarea parametrilor tehnologici pentru operația de FREZARE/STRUNJIRE
  - Factori ce influențează alegerea corectă a sculei așchietoare
  - Strategii de prelucrare
 5. PROGRAMAREA ASISTATA DE CALCULATOR ( CAM) A REPERELOR PE MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ.
  - import fișiere CAD
  - stabilirea itinerariului tehnologic
  - alegerea sculelor așchietoare
  - prindere și fixarea piesei pe mașina
  - elaborarea asistată de calculator a piesei
 6. OPERAREA PE MASINI CU COMENZI NUMERICE
  - setarea punctului de zero piesa
  - setarea sculelor pe mașină
  - introducerea datelor la echipamentul numeric
  - simularea programului
  - elaborarea piesei pe mașina cu comandă numerică
 • Competențe dobândite
  - inițierea și specializarea în  programarea manuală și asistată de calculator a mașinilor unelte cu comanda numerică.
  - utilizarea softuri-lor  CAD/CAM specializate
  - parcurgerea etapelor de programare manuală
  - programarea asistată de calculator și rularea acestor programe pe mașinile unelte cu comanda numerică.

Relații suplimentare:

Termeni și Condiții

**  înscrierea este condiționată de furnizarea de copii după cartea de identitate și după documentul care atestă ultima formă de studii absolvită

*** in vederea desfașurării în condiții optime a instructajului în perioada propusă este necesară întrunirea unui numar minim de 5 participanți; în cazul în care nu se întrunește acest număr minim cursul se va reprograma la o dată ulterioară.

Attachments:
Download this file (ANUNT CURS CNC .pdf)ANUNT CURS CNC .pdf[ ]399 kB

Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive CAUTĂ COLABORATORI - lector/formator/trainer/cadru didactic, cu experiență în domeniile:

1.Activităţi de formare/specializare teoretice (nu conţin sesiuni practice pe echipamentele centrului)

 • Implementarea standardelor de calitate:
 • Instruiri standarde calitate (ISO 9001, ISO TS 16949);
 • Instruiri PPAP, VDA 6;
 • Instruiri standard mediu (ISO 14001);
 • Instruiri auditori interni calitate.
 • Productivitate, îmbunătăţiri şi cultura organizaţională:
 • Lean -introducere şi prezentare elemente;
 • Proiectarea fluxului de producţie;
 • Tehnici de îmbunătăţire;
 • Ingineria pierderilor zero;
 • Creşterea eficienţei echipamentelor (OEE);
 • SixSigma Champion;
 • SixSigma Green Belt (Centura Verde).

2.Instruiri tehnice (combină partea teoretica cu sesiuni practice pe echipamentele centrului)

 • CNC Machining
 • Advanced CAD/CAM software
 • Instruire pentru inspecţie cu RENISHAW
 • Bazele pneumaticii
 • Procesul de prelucrare prin aşchiere

Serviciile Academiei de Training sunt dedicate firmelor şi vor putea fi organizate la cerere sau periodic. Totodată, temele pe care acest serviciu le oferă sub format de curs pot fi adaptate pe specificul fiecărei firme. Relații suplimentare: Parc Indistrial Freidorf, Strada Paul Morand nr. 15, office@cerctm.ro

Attachments:
Download this file (ANUNȚ COLABORARE LECTORI.pdf)ANUNȚ COLABORARE LECTORI.pdf[ ]448 kB