Obiectul de activitate al Serviciului public de administrare a CERC îl constituie administrarea şi gestionarea proprietăţii nerezidenţiale a Municipiului Timişoara, intitulată: “Centrului Regional de Competenţe şi Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive“, cu dotările tehnico – edilitare aferente.

Începând cu data de 03.04.2023, Serviciul Public de Administrare CERC a preluat în administrare infrastructura de afaceri INCUBOXX, situată în Timișoara, str. Circumvalațiunii, nr. 2-4.