Serviciul Public de administrare a CERC este un serviciu public, în subordinea Consiliului Local Timişoara, cu personalitate juridică, gestiune proprie, ştampilă şi cont propriu deschis la Trezoreria Timişoara şi funcţionează în Municipiul Timişoara, în cadrul Parcului Industrial Freidorf, Str. Paul Morand, CF 438708.