În cadrul Academiei de training, organizăm următoarele tipuri de activități de formare, specializare și instruire:

Activităţi de formare/specializare teoretice (nu conţin sesiuni practice pe echipamentele centrului)

 1. Implementarea standardelor de calitate:
  1. Instruiri standarde calitate (ISO 9001, ISO TS 16949);
  2. Instruiri PPAP, VDA 6;
  3. Instruiri standard mediu (ISO 14001);
  4. Instruiri auditori interni calitate.
 2. Productivitate, îmbunătăţiri şi cultura organizaţională:
  1. Lean - introducere şi prezentare elemente;
  2. Proiectarea fluxului de producţie;
  3. Tehnici de îmbunătăţire;
  4. Ingineria pierderilor zero;
  5. Creşterea eficienţei echipamentelor (OEE);
  6. SixSigma Champion;
  7. SixSigma Green Belt (Centura Verde).

Instruiri tehnice (combină partea teoretica cu sesiuni practice pe echipamentele centrului)

 1. CNC Machining
 2. Advanced CAD/CAM software
 3. Instruire pentru inspecţie cu RENISHAW
 4. Bazele pneumaticii
 5. Procesul de prelucrare prin aşchiere

Serviciile Academiei de Training sunt dedicate firmelor şi vor putea fi organizate la cerere sau periodic. Totodată, temele pe care acest serviciu le oferă sub format de curs pot fi adaptate pe specificul fiecărei firme. Astfel instruirea poate fi realizată în incinta unităţii de producţie a firmelor doritoare.

Tel. +40 799 790 722
E-mail: academie@cerctm.ro